Testimonials

Member Testimonials

Experiences Shared


A P Pathak

Anurag Chaturvedi

Praveen K Rao

B Maharana

Shreyas Ranadive

RB Bhatnagar

Kushawaha Gautam Rao

Felix D'souza

Lt Col Govind Tahil(Retd)

Sanjay P Padwal

Sathyanarayan

Harsh Dhingra

G Kannan

301, Commercial Manor,
4th Cross Clive Road,
Masjid Bunder (East),
Mumbai - 400009,
Maharashtra, India.

shape